منابع خارجى - اماکن سیاحتی و زیارتی دمشق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اماکن سیاحتی و زیارتی دمشق - نسخه متنی

اصغر قائدان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منابع خارجى

.4791 ,asu 71.V,acinatirb aidepolcycne wen eht - H .R .A - .

-enoel ,ynnateaC - ..malsI'lleD ylannA2791 :kroy weN .meihsedliH ,egdirbmaC - . ,malsI fo yrotsiH ehT eht ta .sdnal cimalsI lartnec ehT.0791 sserp ytisrevinu

- ..malsI fo aidepolcycnE.7891 nlok nvahneboR .kroy weN .nedieL .llirB .jE

- .

.H .A ,inaruoH .yasse lacitilop a nonabel dna airys sserp ytisrevinu drofxo .6891

- .

.yelsmeh nehpets ,girgnoLetadnom hcnert rednu nonabeL dna airyS ..8691 sserp ytisrevinu drofxo

.mailliW ,riuM - . .llaf dna enilceD ,esir sti etahpilac ehT.1981 ,nodnol

,suiluj ,nesuoh lleW - ..llaf sti dna modgniK barA ehT nerp nezuc ,nodnol .3791


/ 188