مقدمه - حق و باطل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حق و باطل - نسخه متنی

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقدمه

كتاب حاضر از دو بخش تشكيل شده است بخش اول آن تحت عنوان " حق و باطل " است كه تلفيق شده پنج گفتار استاد شهيد مرتضي مطهري در همين زمينه مي باشد كه سه گفتار آن در يك مدرسه ديني واقع در دماوند ايراد شده و دوتاي ديگر ، قسمتي از بحثهاي آن شهيد سعيد تحت عنوان " فلسفه تاريخ " استكه در منزل ايشان تدريس مي شد تاريخ ايراد اين پنج گفتار به سال 56 باز مي گردد . بخش دوم اين كتاب ، " احياء تفكر اسلامي " نام دارد كه مجموع پنج سخنراني استاد تحت همين عنوان در حسينيه ارشاد مي باشد گفتار اول اين بخش در تاريخ 1349 / 2 / 7 به مناسبت يادبود اقبال لاهوري و چهار گفتار ديگر هر يك به فاصله يك هفته از گفتار قبلي ايراد شده اند .

در تنظيم اين كتاب ، هيچ دخل و تصرفي از سوي ويراستار در اصل مطلب نشده و تنها در برخي موارد ، اصلاحات اندك عبارتي صورت گرفته است به طوري كه حالت گفتاري مطالب بخصوص در بخش دوم كتاب كه احتياج به تلفيق نداشته ، حفظ گرديده و شيريني كلام استاد محفوظ مانده استاميد است كه اين اثر نيز همچون ديگر آثار آن متفكر شهيد در اشاعه معارف اسلامي و استحكام پشتوانه فرهنگي انقلاب اسلامي مفيد افتد . انتشارات صدرا

حق و باطل

در کتاب منتشر شده اين صفحه خالي بوده است. بسم الله الرحمن الرحيم از مباحث مهم جهان بيني ، بحث حق و باطل است . اين بحث كه در قرآن نيز به كرات از آن سخن به ميان آمده است ، در دو قلمرو مورد توجه و بررسي قرار مي گيرد : . 1 در جهان هستي . 2 در جامعه و تاريخ اين مقاله بيشتر به قسمت دوم توجه دارد ، هر چند كه خلاصه اي از بحث حق و باطل در جهان هستي نيز در آن مطرح مي شود .

حق و باطل در جهان هستي

آيا نظام عالم نظام حق است ؟ نظام راستين است ؟ نظامي است آنچنان كه بايد باشد ؟ آيا هر چيزي در اين نظام كلي در جاي خود قرار دارد ؟ يا نه ، نظام باطل است ؟ در عالم هستي باطل راه دارد ؟ چيزهائي هست كه نبايد باشد ؟كل نظام پوچ و بي هدف و بي غايت است ؟ در برابر اين پرسشها و نظاير آن انديشمندان و متفكران چند دسته شده اند : عده اي نظر اول را برگزيده اند و برخي نظر دوم را ، و گروهي ديگر به نظري متفاوت با هر دو دسته قبلي معتقد شده اند بعضي فيلسوفان و از آن جمله اكثر ماديين نسبت به جهان ( و نيز نسبت به انسان ) بدبين بوده اندو جهان را در مجموع خود يك امر نبايستي و نامطلوب و كور و كر و بي هدف مي دانسته اند در مقابل ، الهيون و مكاتب الهي و خصوصا اسلام بطور قاطع و صريح خلقت عالم را بر حق مي دانند و آن را عين خير و نيكي و حسن مي شمارندو برآنند كه هيچ كاستي و زيادتي در آن راه ندارد و باطل و لغو و بازيچه نيست ، و هيچ امر نبايستي در نظام جهان هستي وجود ندارد : الذي احسن كل شي ء خلقه (1) ، ربنا الذي اعطي كل شي ء خلقه (2) : پروردگار ما خلقت هر چيز را نيكو ساخت، و هر آنچه لازمه خلقتش بود به او عطا كرد . نظريه سومين گروه اين است كه جهان ( و انسان ) تركيبي است از خير و شر ، نيمي مطلوب و نيمي نامطلوب است ، نيمي بايستني و نيمي نبايستني است ما دوگانگي را در جهان مي بينيم در اين عالم ، خير و شر ، حق و باطل ، نقص و كمال ، مرض و سلامت ، مرگ و حيات ، بي نظمي و نظم ، ظلم و عدل ، فساد و صلاح ، خرابي و آباداني زياد به چشم مي خورد اين دوگانگي نشانه اين است كه در مبدأ و منشأ هستي دوگانگي وجود دارد ، زيرا امكان ندارد كه در آن واحد همه عالم از يك مبدأ و يك اصل ريشه گرفته باشد ، و در عين حال اختلاف و دوگانگي در آن وجود داشته باشد فكر ثنويت و دوگانگي پرستي كه در

1 - سوره سجده ، آيه 7 .

2 - سوره طه ، آيه 50.

/ 76