خود زندگي غير از شرايط زندگي است - حق و باطل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حق و باطل - نسخه متنی

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خود زندگي غير از شرايط زندگي است

آيا زندگي يعني نفس كشيدن و هوا را فرو بردن و بيرون دادن ؟ نه ، اين معني زندگي نيست ، اينها براي ما شرايط زندگي است نه خود زندگي خود زندگي ، بينائي به معني دانائي و توانائي است ما از آن جهت به خدا حي مطلق مي گوئيم كه دانا و تواناي مطلق است ، از آن جهت به خداوند تبارك و تعالي حي مي گوئيم كه آثار حيات بر وجود مقدس او بار مي شود رأفت است ، رحمت است ، رحيم و رحمن است ، پس زندگي يعني دانائي و توانائي و برنامه اسلام برنامه دانائي و توانائي است ، همان برنامه اي كه قرنها اسلام آن را در عمل پياده كرد پس آن طرز تفكري كه نتيجه اش دانايي يا توانائي نباشد ، و نيز طرز تفكري كه نتيجه اش سكون و عدم تحرك و بي خبري و بي اطلاعي باشد ، از اسلام نيست . اسلام دين حيات است دين حيات ، با بيخبري ناسازگار است ، دين حيات با ناتواني و عجز ناسازگار است . شما همين را مي توانيد به عنوان يك مقياس كلي براي شناخت اسلام هميشه در دست داشته باشيد در جلسه پيش يكي از عناصر حيات در تفكر اسلامي يعني مسئله عمل را برايتان عرض كردم اسلام كوشش و سعي بليغ دارد كه در تعليمات خود سرنوشت انسان را وابسته به عمل او معرفي كند ، يعني انسان را متكي به اراده خودش بكند . اسلام مي گويد اي انسان سعادت تو به عمل تو بستگي دارد ، شقاوت تو هم به عمل تو بستگي دارد آيا عمل انسان به چه چيز بستگي دارد ؟ به خواست و اراده خود انسان در نتيجه ، انسان يك موجود متكي به خود و متكي به كردار و شخصيت خود مي شودآيا فكر مي كنيد اين مسئله شوخي است كه به بشر بگويند : و ان ليس للانسان الا ما سعي ( 1 ) از اين صريحتر ديگر نمي شود براي انسان جز آنچه با سعي و كوشش و عمل به دست آورده چيزي نيست با يك حصر عجيبي مي گويد ،اين خودش عامل تحرك است ، عامل بيداري و بينائي و توانائي است .

1 - سوره نجم ، آيه 39.

/ 76