حق و باطل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حق و باطل - نسخه متنی

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پرستان را به دليل حق پرستي نه شكم پرستي برمي انگيزيم يك عده خيال كرده اند كه چون قرآن حامي مستضعفين است ، تزش اين است كه ما هميشه از گرسنه ها لشكر درست مي كنيم براي اينكه فقط شكمشان را سير كنيم ، چنين نيست . قرآن مي گويد نهضت ما به سود مستضعفين است ، حالا ممكن است قيام كنندگان از خود مستضعفين باشند يا از غير مستضعفين اتفاقا اگر مستضعف براي شكم مبارزه كند قرآن نمي پذيرد ، اسلام چنين شخصي را رد مي كند : من كانت هجرته الي مال يصيبه او امرأش يصيبها فهجرته الي ما يهاجر اليه 1 ) . پيامبر مي گويد هر كس هجرت كند به طمع اينكه مالي به دست آورد يا زني را اسير كند و بعد با او ازدواج نمايد ، اسلام چنين هجرتي را قبول ندارد هر كس به سوي خدا و رسول هجرت مي كند بايد منتظر اجر و پاداش الهي باشد اسلام مي گويد ما مي رويم تا مستضعفين را نجات بدهيم نه اينكه فقط برويم كه شكمشان را سير كنيم .

ما فوجي از ايمان و حق پرستي به حركت در مي آوريم ، بل نقذف بالحق علي الباطل ( 2 ) ، يعني از حق يك نيروي انقلابي مي سازيم ، آن را بر باطل مي افكنيم . اين نيروي انقلابي است كه خودش را مثل

1 - اين حديث در جامع الصغير جلد 1 ، صفحه 1 و منيةالمريد صفحه 27 به اين صورت آمده است : انما الاعمال بالنيات لكل امري ما نوي فمن كانت هجرته الي الله و رسوله فهجرته الي الله و رسوله و من كانت هجرته الي دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الي ما هاجر اليه .

2 - سوره انبياء آيه 18.

/ 76