حق و باطل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حق و باطل - نسخه متنی

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

از شما مي پرسم خاصيت حيات چيست ؟ اصلا حيات يعني چه ؟ قرآن مردم جاهليت را مي گويد اينها امواتند . انك لا تسمع الموتي ( 1 ) ، و ما انت بمسمع من في القبور ( 2 ) . مي گويد : اين مردمي كه مي بيني ، مرده هائي هستند متحرك ، مرده هائي هستندكه به جاي اينكه زير خاك باشند ، دارند روي زمين راه مي روند مرده متحرك هستند ، به اينها زنده نمي شود گفت ، ولي به مسلمين مي گويد بيائيد اين تعليمات را بپذيريد خاصيت اين تعليمات اين است كه به شما جان و نيرو مي دهد و حيات مي بخشد خاصيت حيات چيست ؟شما از هر عالمي ، از هر فيلسوفي كه حيات را تعريف مي كند ، بپرسيد به چه چيز مي شود گفت حيات و زندگي ؟ اصلا معني حيات و زندگي چيست ؟ البته كسي مدعي نمي شود كه حقيقت و ماهيت حيات را تعريف كند ولي حيات را از روي آثارش مي شناسندو اين جور به شما خواهند گفت : حيات يعني حقيقت مجهول الكنهي كه دو خاصيت دارد ، يكي آگاهي و ديگري جنبش . انسان بهر نسبت كه آگاهي بيشتري دارد ، حيات بيشتري دارد به هر نسبت كه تحرك و جنبش بيشتري دارد حيات بيشتري دارد ، و بهر نسبت كه آگاهي كمتري دارد و بي خبرتر است ، مرده تر است به هر نسبت كه ساكن تر است ، مرده تر است و بهر نسبت كه بي خبري را بيشتر مي پسندد ، مردگي در مردگي دارد و بهر نسبت كه سكون را بيشتر مي پسندد ، مردگي در مردگي دارد حالا شما ببينيد ما مردم مرده اي هستيم يا نه ؟ در نظر ما سكون احترامش بيشتر است يا تحرك ؟ يعني جامعه ما براي يك آدم جنبنده بيشتر احترام قائل است يا براي يك آدمي كه با كمال سكون و وقار سر جاي خودش نشسته و تكان نمي خورد و مي گويد :

گر به مغزم زني وگر دمبم كه من از جاي خود نمي جنبم مي بينيد جامعه ما براي اين بيشتر احترام قائل است اين ، علامت كمال مردگي يك اجتماع است ، كه هر انساني هر اندازه بي خبرتر و ناآگاهتر باشد او را بيشتر مي پسندد و با ذائقه او بيشتر جور در مي آيد .

1 - سوره نمل ، آيه 80 .

2 - سوره فاطر آيه 22.

/ 76