ديدگاه امام درباره ى مقام معظم رهـبرى - امام خمینی آیه جمال و جلال نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

امام خمینی آیه جمال و جلال - نسخه متنی

سید عباس رضوی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ديدگاه امام درباره ى مقام معظم رهـبرى

يكى از ويژگى ها و خصوصيات امام توجه ويژه به ياران نزديك خود بود در مـيـان ياران و شاگردان امـام چـنـد تـن از تـوجـه بيـش تر آن حضـرت بـرخوردار بـودنـد كه مقـام معظم رهـبرى حضرت آيت الله خامنه اى در شمار آن ها جاى داشت. بخشـى از سخنان امام درباره ى شخصيت مقـام معظم رهبـرى چنين است:

1ـ خورشيد روشنى بخش :

در بيـن دوستان و متعهـدان بـه اسلام و مـبـانى اسلامى از جمله افراد نـادرى هستيـد كه چـون خـورشيـد روشنـى مـى دهيد (1).

2ـ متعهد و خدمتگزار:

شما اگر گمان بكنيد كه در تمام دنيا, رييـس جمهـورها و سلاطيـن و امثال ايـن ها يك نفـر را مثل آقاى خامنه اى پيدا كنيـد كه مـتعهـد به اسلام بـاشـد و خـدمتگزار... پيـدا نمـى كنيد (2).

3ـ عالم به دين و سياست:

خـداونـد متعال بر ما مـنت نهاد كه افكار عمـومـى را براى انتخاب رييس جمهورى متعهد ومبارز در خط مستقيم اسلام و عالـم به ديـن و سياست هدايت فرمود (3).

4ـ متفكر و انديشمند:

ايـن جـانب به پيـروى از ملت عـظـيـم الشـان و بـا اطلاع از مقام و مرتبت متفكر و دانشمنـد محترم جناب حجت الاسلام خامنه اىايده الله تعالـى راى ملت را تنفيذ... نمــودم (4).

5ـ همـراه با امام, همگام با انقلاب :

ايشان را من سال هاى طولانى مى شناسم و در آن زمانى كه اول نهضت بـود ايشان وارد بـود و... بعـد هـم كه ايـن انـقلاب بـه اوج خـودش رسيد, ايشان حاضر واقعه بـود هـمه جا تا آخر; و حالا هـم هست, يك نعمت خـدا به مـا, اين است كه داده (5).

6ـ خدمتگزار و مجاهد:

مـن به شما خامنه اى عزيز تبريك مى گـويـم كه در جبهـه هاى نبرد با لباس سـربازى و در پشت جبهه با لباس روحانى به ايـن ملت مظلـوم خدمت نموده (6).

7ـ معلم, خطيب تـوانا و راهنماى دلسوز :

شما سربازى فداكار درجبهه ى جنگ و معلمـى آمـوزنـده در محراب و خطيبى تـوانـا در جمعه و جماعات و راهنمـايـى دلسـوز در صحنه ى انقلاب هستيد (7).

8ـ بازوى قدرت مند نظام:

ايـن جـانب, كه از سـال هاى قبل از انقلاب با جنـاب عالـى ارتبـاط نزديك داشـتـه ام و همـان ارتبـاط بحمـد الله تـا الان بـاقــى است, جناب عالى رايكى از بازوهاى تـواناى جمهورى اسلامى مى دانم (8).

9ـ برادرو آشنا به مسايل فقهى :

شمـا را چـون بـرادرى كه آشنـا بـه مســـايل فقهى و متعهـد به آن هستيد... مى دانم (9).

10ـ مصلح :

به كسى سـوء قصد كردند كه آواى دعوت او به صلاح و سداد در گوش پى نوشت:مسلميـن جهان طنيـن اندازاست (10).

1- صحيفه نور, ج 20, ص 173.

2- همان, ج 17, ص 170.

3- همان, ج 15, ص 179.

4- همان, ج 15, ص 179.

5- همان, ج 17, ص 170.

6- همان, ج 15, ص 41.

7- همان.

8- همان.

9- همان, ج 20, ص 173.

10- همان, ج 15, ص 41.

/ 49