فصل هشتم: شبيخون‏هاى عُمّال معاويه1 - دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل هشتم: شبيخون‏هاى عُمّال معاويه1


8 / 1

سياست علوى و سياست اموى

پس از آن كه معاويه تلخى شكست در جبهه صِفّين را چشيد، به
اين نتيجه رسيد كه توان برخورد روياروى با امام عليه السلام را ندارد. پس براى
رسيدن به اهداف و مطامع شوم خود، راه ديگرى در پيش گرفت؛ راه و
سياستى غير اسلامى و غير انسانى در برخورد با امام عليه السلام يعنى سياست
آزارِ غافلگيرانه، از قبيل: ترور، آتش زدن خانه‏ها، غارت اموال، ايجاد
رعب و هراس در ميان مردم، و سلب امنيّت از شهرهاى‏اسلامى.

مورّخ مشهور، مسعودى، در اين باره مى‏نويسد:

در بقيّه روزگار على عليه السلام معاويه گروههاى غارتگر را مى‏فرستاد. على عليه السلام
هم كسانى را اعزام مى‏كرد كه جلوى مردم‏آزارى‏هاى فرستادگانِ معاويه را
بگيرند. 2
معاويه با اين شيوه و سياست پست و خطرناك، اين اهداف را
درنظر داشت:


1 -  براى آگاهى بيشتر در خصوص اين فصل، به نقشه
پايان كتاب مراجعه شود.

2 - مروج الذهب: 2/421.

/ 344