فصل يكم: نافرمانى سپاه - دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل يكم: نافرمانى سپاه

1 / 1

تصميم بر پيكار با معاويه پس از فراغت از فتنه
خوارج

2750.تاريخ الطبرى ـ به نقل از ابودرداء ـ: على عليه السلام پس از آن
كه از نبرد با نهروانيان آسود، خداوند را حمد و ثنا گفت، سپس فرمود:
«خداوند به شما نيكى كرد ويارى‏تان كرده، قدرتتان بخشيد. پس هرچه
زودتر، به سوى دشمنتان بشتابيد».

گفتند: اى امير مؤمنان! تيرهايمان تمام شده، شمشيرهايمان كُند
گشته و پيكانِ نيزه‏هايمان درآمده و بيشتر آنها شكسته است. ما را به
شهرمان برگردان، تا با بهترين ساز و برگ، آماده شويم. شايد امير
مؤمنان به جاى آنان كه از ما كشته شده‏اند، نيرو و نفرات ما را بيفزايد،
كه در اين صورت با دشمنمان بهتر مى‏توانيم برخورد كنيم.

آن كه اين سخن را گفت، اشعث بن قيس بود.

امام عليه السلام آمد تا در نُخَيله 1فرود آمد. مردم را فرمان داد تا در
سپاه و اردوگاه خود بمانند و خود را براى جهادْ آماده سازند و با زنان و
فرزندانشان كم‏تر ديدار كنند تا به‏سوى دشمن حركت نمايند.


نام محلّى نزديك كوفه به سمت شام، كه امام على عليه السلام
در آن‏جا اردو زد. (معجم البلدان: 5 / 278)

/ 344