فصل هفتم: زيارت امام - دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل هفتم: زيارت امام

7 / 1

ثواب زيارت او

3034.پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هركس على را پس از وفاتش زيارت كند،
بهشت براى اوست. 1

3035.امام صادق عليه السلام : در حالى كه حسن بن على عليهما السلام در دامان پيامبر
خدا بود، سرش را بلند كرد و گفت: پدر! پاداش آن كه تو را پس از
وفاتت زيارت كند،چيست؟

فرمود: «پسرم! هركس پس از وفاتم به زيارت من آيد، بهشت براى
اوست، و هر كس به زيارت پدرت پس از وفاتش بيايد، بهشت براى
اوست و هر كس به زيارت برادرت پس از وفاتش بيايد، بهشت براى
اوست و هركس تو را پس از وفاتت زيارت كند، بهشت براى اوست».
2

3036.كامل الزيارات: حسن عليه السلام به پيامبر خدا گفت: پدر! پاداش آن
كه تو رازيارت كند، چيست؟


1 -  المقنعة: 462، خصائص الأئمّة: 40 ، مناقب آل أبى طالب:
3/317.

2 -  تهذيب الأحكام: 6/20/44، المزار، مفيد: 180 ، روضة الواعظين: 186.

/ 344