فصل هفتم: اشغال مصر - دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل هفتم: اشغال مصر

7 / 1

فرستادن عمرو عاص به سوى محمّد بن ابى
بكر

2824.الغارات: چون به معاويه خبر رسيد كه مردم از گِرد على عليه السلام
پراكنده شده‏اند و او را يارى نكرده‏اند، عمرو عاص را همراه سپاهى از
شاميان به مصر فرستاد. پيش رفت تا به نزديكى مصر رسيد و با محمّد
بن ابى بكر كه كارگزار على عليه السلام در مصر بود، برخورد كرد. چون در
مناطق پايين مصر فرود آمد، عثمانى‏ها دور او جمع شدند و او آن‏جا
ماندگار شد. 1

2825.تاريخ الطبرى ـ به نقل از عبد اللّه‏ بن حواله ازدى، در
ذكر فرستادن معاويه، عمرو عاص را به مصرـ: او را با شش هزار مرد
فرستاد... عمرو عاص رفت، تا به نزديكى‏هاى سرزمين مصر رسيد.
عثمانى‏ها دور او گرد آمدند و او آن‏جا ماند و به محمّد بن ابى بكر چنين
نوشت:

اى پسر ابو بكر! ريخته شدن خونت را از من دور ساز. من دوست
ندارم كه از من خراشِ ناخنى هم به تو برسد. مردم اين سامان برخلاف
تو هماهنگ شده و


الغارات: 1/276، البداية والنهاية: 7/314، شرح نهج‏البلاغة: 6/83.

/ 344