4 . اجتناب از ابزارهاى نامشروع در اجراى فرمان - دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 . اجتناب از ابزارهاى نامشروع در اجراى فرمان

جامعه انسانى ـ بدان گونه كه بايد باشد ـ جامعه‏اى است سرشار از
ارزش‏هاى انسانى؛ جامعه‏اى است كه قانون و عدالت، روابط را ايجاد
مى‏كند و يا پيوندها را مى‏گسلد، سركشى‏ها را مى‏زدايد و ناهنجارى‏ها
را هنجار مى‏بخشد. امّا روشن است كه دست يافتن به چنين مرحله‏اى
در جامعه انسانى، تا چه حدّى دشوار است. جامعه‏اى كه امام على عليه السلام بر
آن حكومت مى‏كند، چگونه است؟ گرايش‏هاى مردمى در سطح
عمومى آن، چه‏سان است؟ كشش‏ها و كوشش‏هاى عموم مردم، بر چه
اساسى رقم مى‏خورد؟

بر جامعه آن‏روز، 25 سال، كسانى ديگر حكومت كرده‏اند؛
حكومت‏هايى كه بويژه در سال‏هاى پايانى با سركشى‏ها، انتقادها و
رويارويى‏ها روبه‏رو بوده‏اند و آن‏گاه، در برابر آنها خشونت‏ها،
برخوردهاى تند، سياست كردن‏ها و گاه زندان، شكنجه و خشونت،
به‏كار رفته است.

جامعه در سطح عامّه، با قانون و ارزش آن به درستى آشنا نشده
بودند و حاكمان، بر اين نَمَط در ميان مردم حكم مى‏راندند. حاكمان،
هرجا در اجراى خواست‏هاى خود، از مردمْ ناهنجارى مى‏ديدند، زور،
خشونت و غلبه با قدرت را نه راه پايانى، كه آغازين راه مى‏دانستند و
بدان عمل مى‏كردند.

در سياست اموى، هدف، وسيله را توجيه مى‏كند و سياستمدار، از
هر گونه

/ 344