فصل چهارم: گريختن جمعى از ياران امام به سوى معاويه - دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل چهارم: گريختن جمعى از ياران امام به سوى معاويه

4 / 1

نجاشى

مقيس بن عمرو بن مالك، مشهور به «نجاشى» از شاعران صدر
اسلام و يكى از ياران امام على عليه السلام است. نجاشى از كسانى بود كه با
سروده‏هاى خود مردم را به سپاه على عليه السلام مى‏خواند، از سويى مردم را
براى پيكار مى‏شورانْد و از سويى معاويه و يارانش را رسوا مى‏ساخت
و زشتكارى‏هاى آنان را آشكار مى‏كرد. چون در ماه رمضان با شراب،
روزه‏خوارى كرد، امام عليه السلام بر او مثل ديگر معصيتكاران حد جارى كرد و
خدمات گذشته‏اش على عليه السلام را از اجراى حدّ الهى باز نداشت. نجاشى
كه سرسختى و قاطعيتِ امام را در اجراى حدود الهى ديد و اين‏كه
چيزى مانع از اجراى حد نيست ـو فكر نمى‏كرد امام تا اين اندازه
سخت‏گير باشد از ايشان كناره گرفت و به معاويه پيوست.

2782.الغارات ـ به نقل از عوانه ـ: نجاشى در روز اوّل ماه
رمضان بيرون آمد. بر ابو سمّال اسدى گذر كرد كه در آستانه خانه‏اش
نشسته بود. به نجاشى گفت: كجا مى‏روى؟

/ 344