دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

چنين سياستى، حكومت علوى بى‏مفهوم است.
هركس كه زورى در بازو داشته باشد و دريدگى‏اى در عمل، عاطفه را به
يك سو نهد و خِرد انسانى را به سويى ديگر، كرامت‏هاى اخلاقى را وا
بنهد و به هر آنچه بر چيرگى‏اش كارآمد است، روى آورد، مى‏تواند
حكومت كند.

در حكومت على عليه السلام ارزش‏ها اصالت دارند. او به هيچ بهايى
حاضر نيست ارزش‏هاى انسانى و اسلامى را قربانى كند. حكومتى كه
در آن ارزش‏ها قربانى مى‏شوند و معيارها و ارزش‏هاى انسانى در
مسلخ مصالح زمامدارى گردن زده مى‏شوند، حكومتى شيطانى و اموى
است. اين‏گونه حكومت‏ها علوى نخواهند بود، گرچه عنوان على عليه السلام و
اسلام را نيز يدك بكشند.

اكنون اين را نيز بيفزاييم كه در جهان امروز، سياست شمشير و زور
و خشونت، ديگر كارآيى ندارد. ابزارهاى نظامى، به‏تدريج، كارآيى
خود را از دست مى‏دهند و زمامداران، با شيوه‏هاى جديدى حكومت‏ها
را پى مى‏نهند. اكنون ارزش‏هاى انسانى به گونه‏اى ديگر قربانى
مى‏شوند و بردن عدالت اجتماعى به مسلخ اصلاحات اقتصادى و خُرد
كردن فرودستان در زير بار پيشرفت‏هاى اقتصادى، از جمله اين
سياست‏هاست.

/ 344