دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نگهبانى از مرزهاى خطير، به تو تكيه مى‏كنم. پيش‏تر
محمّد بن ابى بكر را بر مصر گماشته بودم. گروهى بر او شورش كردند،
در حالى كه او جوانى كم‏تجربه در جنگ بود و تجارب ديگرى هم
نداشت. نزد من آى، تا ببينيم در اين مورد چه بايد كرد. يكى از ياران
شايسته و مورد اعتمادت را هم به جاى خودت بگذار. والسّلام!».

مالك اشتر آمد و به خدمت على عليه السلام رسيد. امام عليه السلام جريانات مصر را
به او گفت و فرمود: «كسى جز تو مناسب آن‏جا نيست. خداى رحمتت
كند! به آن‏جا برو، كه اگر سفارشى هم نكنم، فكر تو مرا كافى است. در
آنچه رخ مى‏دهد، از خداوند يارى بجوى، شدّت را با نرمش درآميز،
آن‏جا كه نرمش كارسازتر است، مدارا پيشه كن و آن‏جا كه جز
سختگيرى مفيد نيفتد، شدّت عمل نشان بده». 1

6 / 3

نامه امام به اهل مصر، پيش از اعزام مالك

2801.امام على عليه السلام ـ در نامه‏اى به اهل مصر، آن‏گاه كه مالك
اشتر را به حكومت بر آنان گماشت‏ـ: از بنده خدا على امير مؤمنان به
قومى كه به خاطر خدا خشم گرفتند، وقتى كه در روى زمين خدا،
معصيت خدا انجام گرفت و حق او برده شد، و ستمْ سراپرده خود را بر
سر نيك و بد، و ساكن و مسافر زد، و نه كار معروفى ماند كه با روى
آوردن به آن آسودگى فراهم آيد، و نه منكرى كه از آن پرهيز كنند.

امّا بعد؛ همانا بنده‏اى از بندگان خدا را به سوى شما فرستادم كه در
دوران خطر نمى‏خوابد و در لحظات هراس و بيم از رويارويى با دشمن
نمى‏ترسد و بر فاجران تبهكار، سوزنده‏تر از آتش است. او همان مالك
بن حارث از قبيله مَذحِج است. سخنش را بشنويد و فرمانش را آن‏جا
كه مطابق حق است، اطاعت كنيد، كه او


تاريخ الطبرى: 5/95، الأمالى
،مفيد: 79/4 ، الغارات: 1/257 .

/ 344