5 / 3 - دوستی در قرآن و حدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دوستی در قرآن و حدیث - نسخه متنی

محمد محمدی ری شهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

393 . امام على عليه‏السلام : از دوستت ايمن مباش ، تا آن كه او را بيازمايى ، و از دشمن خود ، سخت بپرهيز .

394 . امام على عليه‏السلام : هر كه پيش از آزمودنِ [كسى ، به او] اطمينان كند ، پشيمان مى‏شود .

395 . امام على عليه‏السلام : اطمينان به هركس ، پيش از آزمودنش [نشانه ]درماندگى است .

396 . امام جواد عليه‏السلام : هركه پيش از آزمودنِ [كسى] تسليم اطمينان شود ، خود را در معرض هلاكت و عاقبت رنج آلود ، قرار داده است .

5 / 3

آنچه دوستان را بدان آزمايند

397 . امام على عليه‏السلام : مردم ، جز با آزمودن ، شناخته نمى‏شوند . پس خانواده و فرزندانت را هنگام نبودت ، دوستت را هنگام مصيبتت ، خويشانت را به هنگام نادارى‏ات ، و دوستان و مدّعيان دوستى را به هنگام بيكارى‏ات ، بيازماى تا با آن ، منزلت خود را نزد آنان بدانى .

398 . امام على عليه‏السلام : به وقت از دست رفتن توانايى ، دوست از دشمنْ پديدار مى‏شود .

399 . امام على عليه‏السلام : دوست ، در سختى ، آزموده مى‏شود .

400 . امام على عليه‏السلام : براى آزمودن [دوستان] ، همين بس كه همراه شوى .

/ 731