دوستی در قرآن و حدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دوستی در قرآن و حدیث - نسخه متنی

محمد محمدی ری شهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جريان داشتن نيروى عشق در همه موجودات . دوم ، در بيان وجود عشق در جوهرهاى بسيط بى‏جان . سوم ، در بيان وجود عشق در موجودات داراى قوه تغذيه از جنبه همين قواى تغذيه . چهارم ، در بيان وجود عشق در جوهرهاى حيوانى ، از جهت دارا بودن قوه حيوانى . پنجم ، در بيان عشق ظريفان و جوانان به زيبارويان . ششم ، در بيان عشق نفوس الهى ، و هفتم ، در خاتمه فصول ...» 1

رسائل شيخ ابن سينا : 1 / 374 و 397 .

/ 731