دوستی در قرآن و حدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دوستی در قرآن و حدیث - نسخه متنی

محمد محمدی ری شهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

932 . مسكّن الفؤاد ـ در اخبار داوود عليه‏السلام آمده ـ : اى داوود ! به اهل زمينِ من خبر ده كه من ، دوستدار كسى هستم كه دوستم بدارد ، و همنشينِ كسى هستم كه با من همنشينى كند ، و مونس كسى هستم كه با ياد من اُنس گيرد ، و همراه كسى هستم كه با من همراهى كند ، و برگزيننده كسى‏هستم كه مرا برگزيند ، و مطيع كسى هستم كه از من اطاعت كند .

هر كه به يقين بدانم كه دوستم مى‏دارد ، او را مى‏پذيرم‏و چنان دوستش‏خواهم‏داشت كه هيچ يك از خلقم بر او پيشى‏نخواهد گرفت. هر كه مرا به حق بجويد ، مرا خواهد يافت و هر كه جز مرا بجويد ، مرا نخواهد يافت .

اى زمينيان! فريب‏هايى را كه بر آن هستيد ، بِهِليد و به سوى كرامت ، همراهى ، همنشينى و همدمى من بشتابيد و با من اُنس گيريد ، تا با شما اُنس گيرم و به دوستى شما بشتابم.

933 . المحجّة البيضاء ـ از وحى خداوند به داوود عليه‏السلام ـ : اى داوود! اگر آنان كه از من رويگردان شده‏اند ، مى‏دانستند كه چگونه در انتظارشان هستم و چه مهرى نسبت به آنان دارم و چه‏قدر مشتاقم كه معصيتشان را ترك كنند ، از اشتياق من مى‏مردند و در راه محبّتم ، بند از بندشان جدا مى‏شد .

اى داوود ! اين اراده من است درباره كسانى كه از من رويگردان شده‏اند . پس اراده‏ام درباره روى‏آورندگان به من ، چگونه است ؟

اى داوود ! بيشترين نياز بنده به من ، هنگامى است كه از من احساس بى نيازى كند . بيشترين مهربانى من به بنده ، هنگامى است كه از من رويگردان شود و بيشترين ارجمندى بنده‏ام نزد من ، هنگامى است كه به سوى من بازگردد .

934 . روضه‏المحبين ونزهة المشتاقين ـ نيز از وحى خداوند به داوود عليه‏السلام ـ : به

جوانان بنى اسرائيل بگو : چرا خود را به ديگرى مشغول مى‏داريد ، حال آن كه من مشتاق شما هستم ؟ اين جفا چيست ؟ اگر آنان كه از من رويگردان شده‏اند ، مى‏دانستند كه چگونه در انتظارشان هستم و چه مهرى نسبت به آنان دارم و چه‏قدر مشتاقم كه معصيتشان را ترك كنند ، از اشتياق من مى‏مردند و در راه محبّتم ، بند از بندشان جدا مى‏شد . اين ، اراده من است درباره كسانى كه از من رويگردان شده‏اند . پس اراده‏ام درباره روى‏آورندگان به من ، چگونه است؟

/ 731