دوستی در قرآن و حدیث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دوستی در قرآن و حدیث - نسخه متنی

محمد محمدی ری شهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1306 . امام على عليه‏السلام ـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :

* فريفته مشو ، كه دوستدار را نشانه‏هايى است

* و از نجواى محبوب ، نزدش نامه‏هايى .

* از جمله آن دلايل ، خُرّمى اوست ، به هر آن بلايى كه دچارش مى‏شود

* و شادمانى اوست ، به هر آنچه محبوب مى‏كند .

* لذا منع از سوى محبوب ، خود ، بخششى نيك است

* و فقر ، گراميداشت و لطفى بى‏درنگ .

* نشانه ديگرِ آن دوستدار ، اين‏كه هر چه بر سرش فرود مى‏آيد

* خود را نگاه مى‏دارد و ساده زندگى مى‏نمايد .

* نشانه ديگر ، آن كه او را جامه به كمر بسته

* بر كناره آب و آماده هر كار مى‏بينى.

* نشانه ديگر ، بى‏رغبتى اوست

* به آنچه از سراى ذلّت و نعمتِ گذرا مى‏بينى .

* نشانه ديگر ، آن است كه عزمش

* بر فرمانبرى محبوبْ استوار است؛ گرچه سرزنشگر ، پافشارى كند .

* نشانه ديگر ، آن است كه بر اثر شوقش

* همچون بيمارى به چشم مى‏آيد كه قلبش [از شدّت تشنگى ]مى‏سوزد .

* نشانه ديگر ، آن است كه به سبب اُنس با محبوب

* از هر چيزى كه او را از محبوب بازدارد ، مى‏رمد .

* نشانه ديگر ، آن است كه در ميان مردم ، مى‏خندد

* امّا قلبش چون عزيزْ از دست دادگان ، غمگين است .

* نشانه ديگر ، اندوه و مويه اوست در پناهِ

* تاريكى‏هاى شب ، كه هيچ چيزْ او را از آن ، باز نمى‏دارد .

* نشانه ديگر ، آن است كه شيفته برآوردنِ

* درخواست كسى است كه از آن بهره‏مند مى‏شود .

* نشانه ديگر ، آن است كه چون عاقلى

* او را در كار زشتى ببيند ، گريانش مى‏يابى .

* نشانه ديگر ، آن است كه او را پويا

* در راه جهاد و هر كار با فضيلتى مى‏بينى.

* نشانه ديگر ، آن است كه او را مى‏بينى

* كه همه كارها را به فرمان‏رواى عادلى سپرده است .

/ 731