وجوه مختلف و متعددى كه در باره مراد از هلاكت كل شى‏ء و استثناى وجه خدا گفته شده است‏ - ترجمه تفسیر المیزان جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر المیزان - جلد 16

سید محمدحسین طباطبایی؛ ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 139

دين توحيد به هيچ دين ديگرى متدين مشو، براى اينكه تمامى دين‏ها باطل و بى اثر است مگر دين خدا.

و بنا بر اين مناسب‏تر آن است كه بگوييم حكم در ذيل آيه كه مى‏فرمايد" لَهُ الْحُكْمُ"، به معناى حكم تشريعى، و يا اعم از آن و از احكام تكوينى است، و آن وقت معنا چنين مى‏شود: هر دينى هالك است، مگر دين او، براى اينكه تشريع دين كار او است، نه غير او، و همه شما به سوى او بازگشت مى‏كنيد، نه به سوى دين تراشان اديان ديگر.

اين آن معانى بود كه دقت و تدبر در آيه شريفه آن را دست مى‏دهد، البته مفسرين در باره معناى آن اقوال مختلف ديگرى دارند.

مثلا بعضى «1» گفته‏اند:" مراد از" وجه" ذات مقدس خدا، و مراد از هلاكت انعدام است، و معناى آيه اين است كه: هر چيزى فى نفسه در معرض انعدام است، چون وجودش از خودش نيست، مگر ذات خدا كه واجب الوجود است، و بنا بر اين، اساس كلام بر تشبيه است، و مى‏خواهد بفرمايد: هر موجودى غير خدا مانند هالك است، چون وجودش مستند به غير است.

بعضى «2» ديگر گفته‏اند:" مراد از" وجه" ذات هر چيزى است، و ضمير در" وجهه" به خدا برمى‏گردد، به اعتبار اينكه وجه هر چيزى مملوك اوست، و معناى آيه اين است كه:

هر چيزى هالك است، مگر وجه خدا، كه ذات هر چيز و وجود اوست".

بعضى «3» ديگر گفته‏اند:" مراد از" وجه" جهت مقصوده از هر چيز است، و ضمير در" وجهه" به خدا برمى‏گردد، و معناى آيه اين است كه: هر چيزى با همه متعلقاتش هالك است، مگر تنها آن جهت از هر چيز كه منسوب به خداى تعالى است، و آن وجودى است كه خدا به وى افاضه فرموده است.

بعضى «4» ديگر گفته‏اند:" مراد از" وجه" آن جهت مقصوده است و آن خداى سبحان است كه هر چيزى متوجه به او است، و ضمير در" وجهه" به كلمه" شى‏ء" برمى‏گردد، و معناى آيه اين است كه: هر چيزى هالك است، مگر خدايى كه جهت مطلوب هر چيز است".

وجوه مختلف و متعددى كه در باره مراد از هلاكت كل شى‏ء و استثناى وجه خدا گفته شده است‏

و در معناى" هلاك" بعضى «5» گفته‏اند:" به معناى مرگ است، و ظاهر عموم آيه مراد نيست، بلكه مراد تنها جانداران است، و معنايش اين است كه: هر موجود جاندارى به زودى مى‏ميرد، مگر وجه خدا".

(1) روح المعانى، ج 20، ص 130.

(2 و 3 و 4 و 5) روح المعانى، ج 20، ص 130 و 131. و مجمع البيان، ج 7، ص 270.

/ 593