بيان عدم منافات اينكه فرمود انسان با اصابه سيئه نوميد مى‏شود با آنكه فرمود:" إِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ ..." - ترجمه تفسیر المیزان جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر المیزان - جلد 16

سید محمدحسین طباطبایی؛ ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 275

عدمى هستند، و برگشتشان به افاضه نكردن خداست، و به همين جهت آن را تعليل كرد به" بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ"، آنچه به دست خود از پيش فرستادند، و همين تعليل آوردن در طرف سيئه و نياوردن آن در طرف رحمت، اشاره است به اينكه رحمت، تفضل است.

و تعبير در رحمت به" فرحوا" و در سيئه به" إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ"، براى اشاره و دلالت بر اين است كه: نوميدى امرى حادث و چيزى است كه انتظارش نمى‏رود، چون رحمت و سيئه هر دو به دست خداست، ولى رحمت خدا واسع است، لذا تعبير به مضارع" يقنطون" كرد، كه حال آنان را مجسم كرده باشد، چون مضارع دلالت بر حال هم دارد.

بيان عدم منافات اينكه فرمود انسان با اصابه سيئه نوميد مى‏شود با آنكه فرمود:" إِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ ..."

و مراد از آيه شريفه بيان اين نكته است كه: مردم نظرشان از ظاهر آنچه از نعمت و نقمت مى‏بينند فراتر نمى‏رود، باطن امر را نمى‏بينند، همين كه نعمتى به دستشان مى‏آيد، خوشحال مى‏شوند، بدون اينكه بينديشند اين امر به دست خود آنان نيست، و اين خدا است كه به مشيت خود نعمت را به ايشان رسانده، و اگر او نمى‏خواست نمى‏رسيد، و همين كه نعمتى را از دست مى‏دهند مايوس مى‏شوند، تو گويى خدا در اين ميان هيچكاره است، و از دست رفتن نعمت به اذن خدا نبوده، پس اين مردم ظاهر بين و سطحى‏اند.

با اين بيان روشن مى‏شود كه ديگر هيچ تدافع و ناسازگارى بين اين آيه و آيه سابق كه مى‏فرمود:" وَ إِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ..."، نيست، براى اينكه مدلول آيه مورد بحث اين است كه: مردم ظاهر بين و سطحى نگر هستند، وقتى نعمتى به دستشان مى‏رسد خوشحال مى‏شوند، و چون از دست مى‏دهند نوميد و مايوس، و مدلول آيه سابق اين است كه وقتى نعمتى بدستشان مى‏رسد خوشحال مى‏شوند، و چون از دست مى‏دهند خدا خدا مى‏كنند، در حالى كه از آنچه از دست داده‏اند نوميد، و از اسباب آن مايوسند، تنها به خدا بازگشت مى‏كنند، پس منافاتى بين دو آيه نيست.

و چه بسا بعضى «1» از مفسرين از اين شبهه جواب داده‏اند كه:" مردم مورد نظر در دو آيه مختلفند، مراد از مردم در آيه سابق غير از مراد از مردم در آيه مورد بحث است، و به فرضى هم يكى باشند خدا خدا كردنشان در يك حال است، و نوميدى‏شان در حالى ديگر".

بعضى «2» ديگر گفته‏اند:" خدا خدا گفتن زبانى از باب عادت است، و منافات ندارد كه همين شخص در دل نوميد باشد" ولى خواننده به سستى هر دو جواب واقف است.

جواب «3» سومى كه داده‏اند اين است كه:" مراد از نوميدى ايشان اين است كه كار

(1 و 2 و 3) روح المعانى، ج 21، ص 43.

/ 593