پاداشى كه خدا به مؤمنان صالح العمل مى‏دهد فضل او است كه ناشى از محبت خدا به بندگان خود مى‏باشد - ترجمه تفسیر المیزان جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر المیزان - جلد 16

سید محمدحسین طباطبایی؛ ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 297

او را به فلان چيز جزاء دادم، حال اين چيز خير باشد، جزايش هم خير مى‏شود، شر باشد جزايش شر مى‏شود" «1».

پاداشى كه خدا به مؤمنان صالح العمل مى‏دهد فضل او است كه ناشى از محبت خدا به بندگان خود مى‏باشد

در آيه مورد بحث لام در" ليجزى" لام غايت است، و منافات نيست ما بين اينكه آنچه را در قيامت به صالحان مى‏دهد جزاء خوانده، كه معناى مقابله را مى‏دهد، و اينكه در عين حال آن را فضل خود خوانده، كه در معنايش مقابله‏اى نيست، براى اينكه درست است كه ثواب آخرت را جزاء، و مقابل اعمال صالح آنان خوانده، ولى اين را هم نبايد فراموش كرد كه صاحبان اعمال صالح خودشان و اعمالشان ملك طلق خداى سبحانند، پس چيزى از خود ندارند، تا به خدا بدهند، و مستحق جزاء شوند، عبوديت كجا، و مالكيت استحقاق كجا؟ پس هر جزايى هم كه به ايشان داده شود فضلى است كه بدون استحقاق به ايشان داده شده است.

چيزى كه هست خداى تعالى باز از شدت فضل و رحمتى كه به بندگان خود دارد، آنان را مالك اعمالشان اعتبار كرده، و در عين اينكه خودش مالك ايشان، و مالك اعمال ايشان است، در برابر اعمالشان حقى برايشان قائل شده و آنان را مستحق آن حق خوانده، و بهشت و مقام قربى كه به ايشان مى‏دهد پاداشى در مقابل اعمالشان دانسته، و اين حق اعتبارى، خود فضل ديگرى است از خداى سبحان.

منشا اين فضل محبتى است كه خدا به بندگان خود دارد، چون آنان پروردگار خود را دوست مى‏دارند، و رو به سوى او مى‏كنند، و دين او را به پا مى‏دارند، و فرستادگان او را به آنچه دعوت مى‏كنند پيروى مى‏كنند، لذا خدا هم ايشان را دوست مى‏دارد، هم چنان كه خودش فرموده:" قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ" «2».

بدين جهت است كه آيه مورد بحث آنچه را كه خدا از ثواب به بندگان مى‏دهد اجر و پاداش آنان ناميده، با اينكه در معناى اين كلمه چه در عربى (اجر) و چه فارسى (پاداش) معناى مقابله و مبادله هست، و در عين حال آن را فضل هم خوانده، براى اينكه گفتيم خود آن مقابله و مبادله نيز از فضل خدا است، و منشاش محبتى است كه به بندگان خويش دارد، لذا در آخر آيه به همين نكته اشاره نموده و مى‏فرمايد:" إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ- چون او كفار را دوست نمى‏دارد".

(1) مفردات راغب، ماده" جزاء".

(2) بگو اگر خدا را دوست مى‏داريد، مرا پيروى كنيد، تا خدا هم شما را دوست بدارد. سوره آل عمران، آيه 31.

/ 593