ترجمه تفسیر المیزان جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر المیزان - جلد 16

سید محمدحسین طباطبایی؛ ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 144

ترجمه آيات‏

به نام خداوند بخشنده مهربان‏

الم (1).

آيا مردم گمان كرده‏اند به صرف اينكه بگويند ايمان آورده‏ايم رها مى‏شوند و آزمايش نمى‏شوند؟! (2).

با اينكه ما كسانى را كه قبل از ايشان بودند بيازموديم، بايد خداوند راستگويان را معلوم كند و بايد حتما دروغگويان را مشخص سازد (3).

و يا آنها كه عمل زشت مى‏كنند پنداشته‏اند كه از ما پيشى مى‏گيرند چه بد حكمى است كه ايشان مى‏كنند (4).

كسى كه اميد ديدار خدا دارد بداند كه اجل خدا رسيدنى است و او شنوا و داناست (5).

و كسى كه جهاد كند به نفع خود جهاد كرده است كه خدا بى نياز از همه عالميان است (6).

و كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند ما گناهان ايشان را از ايشان محو مى‏كنيم و به طور مسلم پاداش بهتر از آنچه مى‏كردند مى‏دهيم (7).

و ما به انسان در باره پدر و مادرش سفارش به احسان كرده‏ايم (و در عين حال گفته‏ايم) اگر به تو اصرار ورزيدند كه چيزى را كه بدان علم ندارى شريك من سازى اطاعتشان مكن، برگشت شما فرزندان و پدر و مادرتان به سوى من است آن وقت به آنچه مى‏كرديد آگاهتان مى‏كنم (8).

و كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح مى‏كنند ما به طور قطع آنها را در زمره صالحان در مى‏آوريم (9).

و بعضى از مردمند كه مى‏گويند به خدا ايمان آورديم ولى همين كه به خاطر خدا اذيت مى‏شوند شكنجه مردم را همسنگ عذاب خدا مى‏كنند و چون از طرف پروردگارت نصرتى برسد حتما مى‏گويند ما هم با شما بوديم آيا خدا داناتر نيست به آنچه در سينه عالميان پنهان است (10).

بايد خدا كسانى را كه ايمان آورده‏اند معين كند و كسانى را كه نفاق ورزيدند مشخص سازد (11).

و آنان كه كفر ورزيدند به كسانى كه ايمان آوردند گفتند بياييد راه ما را پيروى كنيد و اگر راه ما خطا بود خطاى شما به گردن ما، با اينكه هيچ يك از خطاهاى خود را نمى‏توانند حمل كنند و به يقين دروغ مى‏گويند (12).

و بايد كه بارهاى خود را با وزر بارهاى ديگران حمل كنند و روز قيامت به يقين از افتراهايى كه‏

/ 593