يارى كند خدا را - حکمت اصول سیاسی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمت اصول سیاسی اسلام - نسخه متنی

محمد تقی جعفری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يارى كند خدا را

و ان ينصر الله سبحانه بقلبه و يده و لسانه فانه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره و اعزاز من اعزه توصيه مى كند كه خداوند سبحان را با قلب و دست و زبانش يارى كند، زيرا خدا كه نامش بزرگ است يارى كسى را كه او را يارى كند و عزيز داشتن كسى را كه او را عزيز بدارد، كفالت فرموده است.

يارى كردن به خدا چه معنا مى دهد؟

مگر خداوند بى نياز مطلق و پروردگار صمد احتياجى به كمك و استعانت دارد كه دست نياز به سوى بندگان خود دراز كند، و از آنان يارى بجويد؟! مگر خداوند سبحان موجوديست كه نقص بر او راهيابى داشته باشد، تا به كمك ديگران نقص خود را جبران نمايد؟! اينگونه تصورات درباره ى خداوند همچون محصول عقول نابالغ است كه توانائى دريافت و عظمت بى نيازى مطلق آن موجود اعلا را ندارند. غناى ذات پاكش بالاتر از آنست كه خود سودى به خويشتن برساند، آيا چنين ذات پاك نيازى به يارى مخلوقات خود دارد، مخلوقاتى كه مانند تصورى ناچيز براى روح بينهايت فعال مى باشد!!

يك تصور ناچيز مانند تصور يك پشه ى ناچيز براى مغز آدمى كه از 12 تا 15 ميليارد رابطه ى الكتريكى دارد كه با پانصد ميليون شبكه ى ارتباطى به يكديگر وصل مى شوند و خود اين مغز ميدانى مادى براى فعاليتهاى نامحدود روان آدمى محسوب مى شود، چه كمكى براى روان انسان مى تواند انجام بدهد كه خود معلول يكى از ميلياردها فعاليت مغزى است كه خود ميدانى محدود براى فعاليتهاى نامحدود روانى است. جهان هستى با آن همه عظمت مانند
تصور ناچيزى است كه در برابر عظمت الهى قابل توجه نيست، و چنين تصورى ناچيز گونه مورد احتياج خداوندى خواهد بود؟! پس يارى خدا چه معنا مى دهد؟

يارى خدا يعنى تطبيق قلب و عضلات و زبان بر مشيت خداوندى در كارگاه هستى.

يارى خدا يعنى هماهنگ ساختن اراده ى انسانى با اراده ى خداوندى در عرصه ى پرتكاپوى حيات. در آن هنگام كه گام در مرتفع ساختن جهل و بدبختى و فقر همنوعان خود، برمى داريم، خدا را يارى مى كنيم، يعنى اين گامى كه ما برمى داريم، با مشيت پروردگارمان هماهنگى مى كنيم. به عبارت ديگر بدانجهت كه حيات انسانها جلوه گاه مشيت خداوندى است، لذا كوشش و تلاش ما در اصلاح و پيشبرد حيات انسانها، كمك و يارى براى جلوه گاه مشيت الهى و هماهنگى با خود آن مشيت مى باشد. سعى و تكاپو براى خودسازى يارى خداونديست، زيرا خودسازى كه پايه ى اصلى تكامل است، مطابق مشيت الهى است. پس اين سعى و تكاپو يارى براى خويشتن است كه درصدد تطبيق و هماهنگ نمودن قلب و عضلات و زبان با مشيت بالغه ى ربانى است، اينست معناى ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم [ محمد "ص" آيه ى 7. ]
اگر خدا را يارى كنيد، خدا شما را يارى نموده گامهاى شما را استوار خواهد ساخت.

/ 339