مراجعه -به -متخصص - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مراجعه -به -متخصص

مردي دردچشم گرفت بجاي ايكه نزد چشم پزشك برودنزددامپزشك رفت دامپزشك همان داروئي راكه به چشم چهارپايان ميريخت به چشم اوريخت اوبراثراين داروكورشدجريان به هزاع كشيدآن شخص و دامپزشك رانزدقاضي براي داوري بردندوجريان نزاع خودرابعرض قاضي رساندند .

قاضي گفت هيچ تاواني برگردن دامپزشك نيست زيرااگرآن شخص خرنبودنزددكتر حيوانات نميرفت

ندهدهوشمندروشن راي

به فرومايه كارهاي خطير"بوريا باف اگرچه بافنده است

نبرندش به كارگاه حرير

/گلستان سعدي بااندك تغييردرعبارت

/ 151