آقاىخبرنگارپدرمن آدم نمىشود... - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آقاىخبرنگارپدرمن آدم نمىشود...

آقاي خبرنگارپدرمن آدم نمي شوداويك معتاداست ،براي ماننگ است كه خودرافرزنداوبدانيم .

وقتي اوبه خانه مي آيدعوض اين كه شادشويم غمگين مي گرديم مانمي خواهيم ببينيم كه بازهم او مادرمان راكتك مي زند .

بگوييداورابكشندوماراراحت كنند .

اين درددل غم انگيزفرزنديك معتاداست كه ازعادت زشت پدرش به تنگ آمده است .

/مجله جوانان ،شماره 1160،دهم مهرماه 1368،صفحه 22 .

/ 151