روضه خوان ترسو - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

روضه خوان ترسو

روضه خواني درتهران براي خواندن روضه بخانه اي رفت ،هنگامي كه شروع به سخن گفتن نمودزن صاحب خانه كه اسم دخترش راماري گذاشته بودصدازد .

ماري !ماري !آرام باش آقاروضه راشروع كرد،باشنيدن اين اسم روضه خوان غباروعمامه خودراجمع كردوبسرعت ازخانه فرارنمود،زن باتعجب پرسيدچرافرارمي كني ؟گفت: كسيكه دخترش ماري باشدحتمامادرش هم افعي است ،هردوبجان من خواهندافتاد ومراهلاك خواهندكرد .

/ 151