سوگند-عرب - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سوگند-عرب

عرب باديه نشيني ،شترش گم شده بود،سوگندخوردكه وقتي آن راپيداكرد،فقط به يك درهم بفروشد،سرانجام پس ازجستجو،شترش پيداشد،ازسوگندخود پشيمان گشت وباخودگفت چنين شتررابه يك درهم بفروشم ؟آياحيف نيست ؟ ازطرفي ميخواست ازمسئوليت سوگندش ،آزادشود،فكرش به اينجارسيدكه گربه اي رابه گردن شترخودآويزان كند،وآن راباگربه بفروشد،اين كاررا كردوفريادميزدچه كسي شتري راميخردبه يك درهم ،وگربه اي رابه صددرهم ؟، ولي اين دوراباهم ميفروشم .

به اين ترتيب خواست كلاه شرعي كند،وهم شترش به قيمت خوب ،فروخته شودوهم برخلاف سوگندش رفتارنكرده باشد .

شخصي به او رسيدوگفت چه ارزان بودي اي شتر،اگراين گردنبندرابرگردن نداشتي ؟

/ اقتباس ازبهارستان جامي .

/ 151