نكوهش -خودپسندي - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نكوهش -خودپسندي

پيلي را آوردند بر سر چشمه ايكه آب خورد ، خود را در آب ميديد و ميرميد .

او ميپنداشت كه از ديگري ميرمد .

نميدانست كه از خود ميرمد .

همه اخلاق بد از ظلم و كينه و حسد و حرص و بيرحمي و كبر ، چون در تو وجود دارد نميرنجي ، چون آنرا در ديگري مي بيني ميرمي و ميرنجي .

آدمي از زخم و بيماري خود بدش نيايد ، دست متجروح در آش ميكند و بانگشت خود ميليسد و هيچ از آن دلش بر هم نميرود .

چون بر ديگري اندكي زخم و بيماري ببيند ، آن آش بدلش نمي چسبد .

همچنين اخلاق همانند رخمها و بيماري هاست .

چون در اوست از آن نميرنجد و بر ديگري چون اندكي از آن بيند برنجد و نفرت گيرد .

/ فيه مافيه .

/ 151