متولي ساده لوح - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

متولي ساده لوح

گوينددرجوارامامزاده اي باغي زيباوپرازميوه هاي گوناگون وجودداشت ،گرگي بطمع ميوه هاي باغشبيخون زدومشغول خوردن ميوه هاشد،متولي امامزاده هنگاميكه متوجه شدباچوب وچماق به گرگ حمله آوردوشروع كردبرسروكله اوكوفتن ، گرگ درحال كتك خوردن وق ،وق مي كرد،متولي خيال كردمي گويد .

وقف وقف و قصدش آن است چون اين باغوقف است من آمده ام براي چيدن ميوه !گفت:اگروقف هم باشدبمن مي رسدنه به تو!

/ 151