خراساني حسين - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خراساني حسين

آورده اندكه چندخراساني درجايي هم منزل شدند،شب تاآنجاكه ممكن بودبي چراغنشستندتاناچارپولي روي هم گذاشتندو چراغي تهيه كردند،يكيشان درهزينه چراغسهيم نشد،چشمش رادستمالي بستندتا ازنورمفت استفاده نكند .

وموقع خواب كه چراغراخاموش كردندچشمش راگشودند .

/ 151