بي اعتنائي -به -مسجد - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بي اعتنائي -به -مسجد

شخصي درظاهرمسلمان بود،ولي به اصطلاح مسلمانان شناسنامه اي ،اودرامورواحكام اسلام كاملابي تفاوت بود،مثلااصلابا مسجدنداشت ،مسجدرفتن براي اوبسيارسخت بودواگراحياناازكنارآن رد مي شد،باكمال بي اعتنائي عبورمي كرد .

روزي بايكي ازپسرانش كه كودك بود، برسرموضوعي نزاع كردوبلندشدتاپسرش راكتك بزند،پس ازدست اوفرار كرد،واوپسرش رادنبال نمود،تااينكه پسربه طرف مسجدآمدومي دانست پدرش بامسجدميانه ندارد،رفت داخل مسجد،آن پدرتانزديك درمسجدآمد، ولي واردمسجدنشدودرهمانجافريادزد:بيابيرون ،بيابيرون من درتمام عمربه مسجدنيامده ام ،نگذاراكنون واردمسجدشوم بيابيرون !!

/ 151