حالات مظفر الدين شاه - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حالات مظفر الدين شاه

مظفرالدين شاه حتي ازتوپ وتشراطرافيان خودبه وحشت مي افتاد .

درسال ‚پقمري كه مبارزات مشروطه خواهان به اوج رسيده بود مظفرالدين شاه مصمم شدكه هرچه زودترفرمان مشروطيت راصادركند .

وي درروز نيمه شعبان آن سال كه روزسلام مخصوص دردرباربود،به نظام الملك وزيرعدليه گفت:بايدديوانخانه تنظيم كردوقانون عدليه مثل عدالتخانه هاي خارج مجري كرد .

وبعدروبه حضاركردوگفت:اگرايران هم مثل سايردول مشروطه مي شود،هم من آسوده وراحت مي شدم وهم رعيت .

اميربهادركه مردي مستبدبود،باشنيدن اين سحن باصداي بلندفريادزد .

اگريك مرتبه ديگراعليحضرت همچون فرمايشي بفرماييد من شكم خودراپاره مي كنم .

مظفرالدين شاه پس ازشيندن اين فريادعتاب آلوداز ترس ساكت شد .

/ 151