شاهزاده کودن - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شاهزاده کودن

پادشاهي پسرخودرابه جماعتي اهل هنرسپرده بودتااوراازعلوم نجوم و رمل وغيره آموخته بودندواستادتمام گشته ،باكمال كودني وبلادت .

روزي پادشاه انگشتري درمشت گرفت .

فرزندخودراامتحان كردكه بيابگودرمشت چه دارم .

گفت:آنچه داري گرداست وزرداست ومجوف است .

گفت:چون نشانهاي راست دادي ،پس حكم كن كه آن چه چيزباشد؟گفت كه مي بايدغربيل باشد!گفت:آخر اين چندين نشانهاي دقيق راكه عقول درآن حيران شونددادي ازقوت تحصيل ودانش ، اين قدربرتوچون فوت شدكه درمشت غربيل نگنجد؟

/ 151