حالات سلطان حسين بايقرا - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حالات سلطان حسين بايقرا

گويند،سلطان حسين بايقرا،يكي ازاساتيدرابه تراشيدن دو سنگ .

يكي براي قبرخود،وديگري براي قبرپدرش موظف نموده به انعام شايسته اش نوازش فرمودوبه مالي بسياراميدوارساخت .

استادحجازبه مدت هفت سال ، سنگ قبرغياث الدين منصورپدربايقراراساخت ،وهفت سال ديگررنج بردتاسنگ قبرسلطان حسين به اتمام رسيد،درآن حين يكي ازپسران سلطان كه دردل پدرسخت عزيزبودازدنيابرفت .

سلطان امرفرمودسنگي راكه براي قبرخودش ساخته شده ، بالاي كورپسرش قراردهند!استادحجارآمده ممانعت نمودكه اين سنگ راازروي اخلاص ساخته ،واميدواراست كه سلطان آن رابراي تربت خويش نگهدارد!سلطان حسين استادرانوازش فرموده گفت:اين سنگ ،شايسته خاك فرزندمن است ،و مي بايديكي ديگربراي تربت مابسازي !استادساده دل به عرض رسانيد .

هفت سال تمام است كه به ساختن اين سنگ رنج برده ام ،واكنون هفت سال ديگربايدتاسنگي به اين نفاست ساخته شود!سلطان حسين ،آن پادشاه حليم وسليم ،بخنديدوگفت: خيراست !من هم چندان به مردن شتاب ندارم وصبرمي كنم تاتوسنگي بهترازين درست نمايي !"

/ 151