بيمار ابله - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيمار ابله

پزشكي مي گفت:احمق ترين مريض كه درچهل سال طبابت ديده ام كسي بودكه يك وقت باوداروئي دادم كه عبارت بودازيك "شربت "درروي نسخه نوشتم "روزي يك قاشق ميل نمايد" .

و روزبعدآمدكه .

آقاي دكتر،اين نسخه شمامعني ندارد .

چطورآدم ميتواندروزي يك قاشق يك عددقاشق ميل كند؟!باتوضيح دادم منظورم اينست كه نسخه رابپيچي وروزي يك قاشق ازدوابخوري .

رفت وآمدوگفت:نسخه رامنظورش كاغذنسخه بودپيچيدم يعني تاكردم وخوردم ،افاقه نكرد .

بازتوضيح مفصلي دادم پس فردا آمدوگفت:آخرآقاي دكتر،گفتيدروزي يك قاشق ازدواي شمابخورم !روزاول خوردي ولي ماكه بيشترازيك عددقاشق نداريم ،براي بقيه چه كنم ؟

/ 151