پيروي از حق - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پيروي از حق

بزرگترين موهبتي كه خداوند به انسان داده است "عقل است .

انسان به كمك عقل وباكمي انديشه حق را مي شناسد،اماپيروي ازحق ،آزادگي وفروتني مي خواهد .

آدمهايي كه گرفتارهوي وهوس هستندهرگزازحق پيروي نمي كنندوحتي رودرروي آن قرارمي گيرند .

ابوجهل چنين آدمي بودودرگمراهي وضلالت باقي ماند .

"يك شب ابوجهل به اتفاق وليدبن مغيره به طواف خانه كعبه مشغول بودند .

آنهاضمن طواف ،درباره حضرت محمدص باهم سخن مي گفتند:ابوجهل گفت:به خداسوگندمي دانم كه اومحمدص راست مي گويد .

وليدبه اونهيب زدوگفت:ساكت باش !چه چيزي سبب شده است كه اين سخن رامي گويي ؟ابوجهل جواب داد .

مااورادرخردسالي وجواني صادق امين مي ناميديم .

چگونه اكنون كه به كمال وعقل رسيده است اورادروغگووخائن بناميم ؟من همچنان عقيده دارم كه اوراست مي گويد .

وليدباخشم گفت:پس چرااورا تصديق نمي كني وبه اوايمان نمي آوري ؟ابوجهل پاسخ داد .

به اوايمان بياورم ؟ مي خواهي دختران قريش بنشينندوبگوينندكه من ازترس شكست تسليم برادرزاده ابوطالب شدم ؟سوگندبه "لات "و"عزي "كه هرگزازاوپيروي نخواهم كرد

/ 151