حب ـ دنيا - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حب ـ دنيا

نقل كردنديكي ازحاجي ها كه سوادهم نداشت ،درسفرحج ،يك دستگاه يخچال فريزرگرفت ،يكي ازهمراهان او،روي كارتن يخچال نوشت

مقصودمن ازكعبه وبتخانه توئي تو

مقصودتوئي ، كعبه وبتخانه بهانه

صاحب يخچال كه بي سوادبود،ندانست كه روي كارتن چه مطلبي نوشته شده است ؟!يخچال راازعربستان سعودي به ايران آورد،ودرهرجا كه چشم مردم به آن شعرمي افتاد،لبخندتمسخرآميزي مي زدند،ومي گفتندبراستي كاربعضي حاجي هااين گونه است ،كه هدف اصلي رارهاكرده ،واين سفرعظيم حج راباامورزودگذرمادي مي گذرانند،ومقصودشان يخچال و ...

است وحج وكعبه ، بهانه مي باشد

/ 151