پوستين خيالي - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پوستين خيالي

گويندكه معلمي ازبينوايي درفصل زمستان دراعه كتان جامعه بلندكتاني يكتاپوشيده بود .

دراين حين خرسي راسيل ازكوهستان درربوده بودسرش درآب پنهان .

كودكان پشتش راديدندوگفتند: استاد،اينك پوستيني درجوي افتاده است وتراسرماست ،آن رابگيرد .

استاد ازغايت احتياج وسرمادرجست كه پوستين رابگيرد .

خرس تيزچنگال دروي زد .

استاددرآب گرفتارخرس شد .

كودكان بانگ مي داشتندكه اي استاد،ياپوستين را بياورواگرنمي تواني آن رارهاكن وبيا .

معلم گفت:من پوستين رارهامي كنم .

پوستين مرارهانمي كند .

/ 151