كالاي -كم ارزش - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كالاي -كم ارزش

يك نفر عرب بيابان نشين گربه اي را صيد كرد و گرفت ولي نمي دانست كه اين حيوان ، چه نام دارد و قيمت آن در نظر مردم چه اندازه است ، آن را در آغوش گرفته بود و در برابر ديد مردم ، عبور مي كرد ، يكي به او رسيد و گفت ما هذا السنور ؟ " اين گربه چيست ؟ ! " .

ديگري گفت ماهذا القط " اين گربه چيست ؟ " .

سوي گفت ما هذا الضيون " اين گربه چيست ؟ " ديگر گفت ما هذا الخيدع " اين گربه چيست ؟ " .

پنجمي گفت ما هذا الخيطل " اين گربه چيست ؟ " .

ششمي گفت گفت ما هذا الدم " اين گربه چيست ؟ " .

عرب بيابان گرد ، با آنهمه اسم و لقبي كه براي حيوان صيد شده اش شنيد ، با ذوق و شوق با خود گفت اين يوان را به بازار مي برم ، شايد خداوند ثروت كلاني را با فروش اين صيد ، به من برساند ، آن را به بازار آورد ، شخصي به او گفت " اين گربه را چند مي فروشي ؟ " .

گفت " صد درهم " .

به او گفته شد ، هواس تو پرت شده ، اين گربه ، نيم درهم بيشتر نمي ارزد عرب بياباني ، گربه را به دو انداخت و گفت لعنه الله ما اكثر اسماعه ؟ و اقل ثمنه ؟ ! " خدا اين گربه را لعنت كند ، چه بسيار نام دارد ، ولي چقدر قيمتش اندك است ؟ ! " .

/ سفينه البحار جلد 1 صفحه 664 .

بحار جلد 66 صفحه 67 .

/ 151