سر-تا-پا-عيب - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سر-تا-پا-عيب

گويندپادشاه بوالهوسي فرمان دادتاهرصاحب عيبي راكه پيداشوداورايك درهم جريمه كنند .

يكي ازماموران راديدكه عيبي در چشمش دادبه اوگفت بايددرهمي بدهي .

مردگفت چه چه چرادهم ؟مامورگفت دو درهم بايدبدهي كه زبانت هم لكنت داردوگريبان آن بيچاره راگرفت .

مرد خواست ازخودش دفاع كندمعلوم شدكه يك دستش شل است .

مامورسه درهم طلبيد ودرگيروداردعواكلاه ازسراوبيفتادمعلوم شدكه مردكچل نيزميباشداين بار مامورچهاردرهم طلبيد .

مردپاي به فرارنهادودررفتن نيزلنگ بودن اوآشكار شدمامورباخوشحالي گفت كه مجنب كه گنجي /امثال وحكم جلد4

/ 151