شگرد اخاذي - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شگرد اخاذي

شخصي پيش حاجي زاده اي رفت وگفت:من پدرشماراخواب ديده ام كه گفت:برونزدپسرم وازاوصدتومان بگير .

حاجي زاده گفت:بروپي كارت ،توغلطكرده اي كه پدرمرادرخواب ديدي .

شخصي مزبورگفت:غلطپدرت كرده كه به خواب من آمده ونشاني توراداده است ،معطل نكن زودصدتومان رابده ،وتاپول رانگرفت ازآنجانرفت .

/ 151