حسرت -دنياداران - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حسرت -دنياداران

يكي از بزرگان خراسان سلطان محمود سبكتكين را بخواب چنان ديد كه جمله وجود او ريخته بود و خاك شده ، مگر چشمان او كه همچنان در چشمخانه همي گرديد و نظر همي كرد .

سائر حكما از تاويل اين فرو ماندند ، مگر درويشي كه شرط خدمت بجاي آورد و گفت هنوز نگران است كه ملكش با دگران است .

/ گلستان سعدي

/ 151