عروس -خودپسند - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عروس -خودپسند

عروسي خودپسندرا مادرشوي پختن كوفته مياموخت وميگفت سبزي وگوشت راكوبي .

اوگفت دانم .

گفت آب راجوشاني .

گفت دانم .

گفت مايه راگلوله كني .

گفت دانم .

گفت يكي يكي درديگ افكني .

گفت دانم .

مادرشوهربرآشفته وبطنزگفت خشتي خام بر درديگ نهي .

گفت دانم وراستي گمان بردكه خشت نيزازبايسته هاي طبخ اين طعام باشد .

كوفته درديگ كردوخشت خام نهاد .

خشت بابخارآب گل شده در ديگ فروريخت .

امثال وحكم ج 4

/ 151