پدر-و- فرزند - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پدر-و- فرزند

شخصي درظاهرمسلمان بودولي به اصطلاح مسلمان شناسنامه اي اودرامور واحكام اسلام كاملا"بي تفاوت بودمثلا"اصلا"بامسجدميانه نداشت مسجدرفتن براي اوبسيارسخت بودواگراحيانا"ازكنارآن ردميشدباكمال بي اعتنائي عبورميكرد .

روزي بايكي ازپسرانش كه كودك بودبرسرموضوعي نزاع كردوبلند شدتاپسرش راكتك بزندپسرازدست اوفراركردواوپسرش رادنبال نمودتا اينكه پسربه طرف مسجدآمدوميدانست پدرش بامسجدميانه نداردرفت داخل مسجدآن پدرتانزديك درمسجدآمدولي واردمسجدنشدودرهمانجافريادزدبيا بيرون من درتمام عمرم به مسجدنيامده ام نگذاراكنون واردمسجدشوم بيابيرون .

/ 151