يك اشتباه كوچك - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يك اشتباه كوچك

اوكه 22سال داشت وتنهاپسرخانواده محسوب مي شد، بسيارزودرنج بودكه بامختصردرگيري درخانه قهرمي كردوازخانه بيرون مي رفت وپس ازمدتي بازمي گشت ،ولي آن روزكه به دنبال مشاجره كوتاهي باپدرش به عنوان قهرخانه راترك كردموقع رفتن به ماردش گفت :قدري كوه نوردي مي كنم و برمي گردم ،اماساعتهاوبلكه روزهاگذشت كه ازوي خبري نشد .

پدرومادر بيچاره اش منازل تمام خويشان ،بيمارستانها،كلانتريهاوپزشك قانوني راسر زدندولي كوچكترين اطلاعي ازوي به دست نياوردندتااين كه پس از33روز، كوهنوردان پيكرمتلاشي شده وي رادركوهستان پيداكردندكه معلوم نبودازكوه پرت شده ياخودكشي كرده است .

وبدين ترتيب زندگي جواني كه هزاران آرزوداشت به پايان رسيدوپدرومادرپيرش كه هزاران اميدداشتندبراي هميشه به اندوه فقدان تنهاپسرشان گرفتارشدند .

/مجله جوانان ،شماره 656،سال 13،صفحه 21 .

/ 151