نكوهش -بني اسرائيل - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نكوهش -بني اسرائيل

پس از آنكه حضرت موسي برسالت و پيامبر مبعوث گرديد ، قوم بني اسرائيل را بقبول دين و آئين جديد دعوت كرد .

اقوام بني اسرائيل بعناوين مختلف حضرت موسي را مورد سخريه و آزار قرار دادند و هر روز بشكلي از او معجزه و كرامت خواستند .

حضرت موسي هم هر چه آنها مطالبه ميكردند ، بقدرت خداوندي انجام ميداد ولي هنوز مدت كوتاهي از اجابت خواسته آنها نميگذشت كه مجددا ايراد ديگري بر دين جديد وارد كرده ، معجزه ديگري ميخواستند .

قوم بني اسرائيل سالهاي متمادي در اطاعت و فرمان فرعون بودند و از طرف عمال او همه گونه عذاب و شكنجه و قتل و غارت و ظلم و بيدادگري نسبت به آنها ميشد .

حضرت موسي با شكافتن رود نيل آنها را از قهر و تسلط فرعون نجات بخشيد ، ولي اين قوم ايرادگير و بهانه جو بمحض اينكه از آن مهلكه بيرون جستند ، مجددا در مقام انكار و تكذيب برآمدند و گفتند اي موسي ، ما بتو ايمان نمي آوريم مگر آنكه قدرت خداونديرا در اين بيابان سوزان و بي آب و علف بشكل و صورت ديگري بر ما نشان دهي .

پس امر الهي بر ابر نازل شد كه بر آن قوم سايباني كند و تمام مدتي را كه در آن بيابان بسر ميبردند ، براي آنها غذاي ماكولي از من وسلوي فرستاد .

پس از چندي از حضرت موسي آب خواستند .

حضرت عصاي خود را بفرمان الهي به سنگي زد و از آن دوازده چشمه خارج شد كه اقوام و قبائل دوازده گانه بني اسرائيل از آن نوشيدند و سيراب شدند .

قوم بني اسرائيل به آنهمه نعم و مواهب الهي قناعت نورزيده ، مجددا بايراد و اعتراض پرداختند كه يك رنگ و يكنواخت بودن غذاي من و سلوي با مذاق و مزاج ما سازگار نيست و از تنوع درتغذيه ، بطعام ديگري احتياج داريم .

بخداي خودت بگو كه براي ما سبزي و خيار و سير و عدس و پياز بفرستد .

ديري نپائيد كه در ميان قوم بني اسرائيل قتلي اتفاق افتاد و هويت قاتل لوث شده بود .

از موسي خواستند كه قاتل اصلي را پيدا كند .

حضرت موسي گفت خداي متعال ميفرمايد اگر گاوي را بكشيد و دم گاو را بر جسد مقتول بزنيد ، مقتول بزبان آمده قاتل را معرفي ميكند بني اسرائيل گفتند از خدا بپرس كه چه نوع گاوي را بكشيم ؟ ندا آمد آن گاو نه پير از كار افتاده باشد و نه جوان كارنديده .

سپس از رنگ گاو پرسيدند .

جواب آمد زرد خالص باشد .

چون اساس كار بني اسرائيل بر ايراد و بهانه گيري بود ، مجددا در مقام اعتراض برآمدند كه اين نام و نشان كافي نيست و خداي تو بايد مشخصات ديگري از گاو مورد بحث بدهد .

ندا آمد كه اين گاو بايد رام باشد .

زميني را شيار نكرده باشد ، از آن براي آبكشي بمنظور كشاورزي استفاده نكرده باشند و خلاصه كاملا بي عيب و يكرنگ باشد .

بني اسرائيل گاوي با اين نام و نشان را پس از مدتها جستجو پيدا كردند و از صاحبش بقيمت گران خريداري كرده و ذبح كردند و بالاخره بطريقي كه قبلا گفته شد ، هويت قاتل را كشف كردند .

/ شماره 85 مجله هنر و مردم

/ 151