حالات ملا خليل قزويني - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حالات ملا خليل قزويني

گوينديكي ازكشتي گيران روزگارملاخليل قزويني كه همه پهلوان وكشتي گران رابرزمين زده بوده وهمه دلاوري اوراموردامضاقرارداده بودندحضورمعظم له رسيده كاغذدلاوريش راتقديم كردتا آنجناب هم نظريه خودرابرآن بنگاردوامضاكندفرمودايمردمن شخصاترابكشتي گرفتن نيازموده ام سپس ازجاحركت كرده باهمان پهلوان كشتي گرفت وپس از اندكي پهلوان رابزمين زدورودي سينه اش نشست پهلوان كه ازاين پيش آمدبرخلاف انتظارسخت ناراحت شده بودهمچنان كه جناب ملابرفرازسينه ي اوبودگفت خدا مرالعنت كندمن زنازاده ام اگرتوازعلماباشي يعني توپهلواني هستي بلباس اهل علم درآمده اي !

/ 151