پزشك -حيوانات - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پزشك -حيوانات

مردي دردچشم سختي گرفت ،بجاي اينكه نزدچشم پزشك برودنزد دامپزشك رفت ،دامپزشك همان دوائي كه به چشم چهارپايان مي ريخت به چشم او ريخت ،اوبراثراين دارو،كورشد،جريان به نزاع كشيد،آن شخص ودامپزشك نزدقاضي براي داوري رفتندوجريان نزاع خودرابه عرض اورسانيدند .

قاضي گفت :هيچ تاواني برگردن دامپزشك نيست ،زيرااگرآن شخص خرنبودنزددكتر حيوانات نمي رفت .

ندهدهوشمندروشن راي

به فرومايه كارهاي خطير"بوريا باف اگرچه بافنده است

نبرندش به كارگاه حرير

.

/گلستان سعدي بااندكي تغييردرعبارت .

/ 151