نتيجه دوستىبانااهل - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نتيجه دوستىبانااهل

ماخانوادگي راهي مشهدشديم يك روزبعدوقتي تلفني بايكي ازبستگانم صحبت كرديم خبرشديم كه بايدهرچه زودتربه بازگرديم ،وقتي به شهرمان رسيديم خبردارشديم كه دائي مهربانم بدست همسربي وفايش و3 تن ديگرازهمكاران اوبا55ضربه چاقودرحضورفرزند4ساله اش به قتل رسيده است وقاتلين زنداني شده اندتاحكم اعدامشان اجراءشود،علت اين فاجعه را اينطورمطرح كرده اند .

كه چون دائي من دررفت وآمدبادوستان وهمكارانش حدو مرزي قائل نبودوحساسيتي نشان نمي داديكي ازآنهابه همسرش علاقمندمي شودوچون ازدواج دائيم وهمسرش تحميلي بوده وهيچكدام راضي به آن نبوده اند،زن اوباآن مردنقشه مي كشندوباهمدستي 3تن ديگراين مصيبت بزرگ رابوجودمي آوردند .

/ اطلاعات هفتگي ،12ارديبهشت 1369شماره 2469،ص 12 .

/ 151