حس انتقام جويي - حماقت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حماقت - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حس انتقام جويي

آغامحمدخان قاجاربراي دوستانش حكايت مي كرد .

هنگامي كه كريم خان زندازبيم سركشيهاوطغيانهاي دائمي ،مرابه ايالت شيرازمحكوم ساخت ،منتهاي احترام رادرحق من بكارمي بردوهمه جارعايت خاطرم رامنظورودرمسائل عمده كشوربامن مشورت مي كرد .

وامادرمقابل ،من باآنهمه عزت وحرمت ورفاه ،هيچگاه ازفشاراحساسات كينه توزي وانتقام آرام نداشتم وچون كاري ديگرازدستم برنمي آمد،باقلمتراشي كه درجيب داشتم قاليهاو قاليچه هاي قيمتي رادرتنهايي سوراخ وپاره مي كردم وبدين طريق حس انتقامم را تسليت مي دادم وحالاكه آن فرشهاي زيبابه اختيارخودم درآمده ،تاسف مي خورم كه چراسوراخ شده است

/ 151